Zanim wypełnisz wniosek zaznacz odpowiednią odpowiedź