Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uczelnia:

Logo UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły, w której kształci się ponad 20 tysięcy studentów. W ciągu 75 lat istnienia naszą Uczelnie ukończyło już ponad 240 tys. absolwentów.

Zgodnie z aktualnym raportem Perspektyw pt. „Studenci zagraniczni w Polsce” UMCS znalazł się na 1. miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”. Plasuje się również na 1. miejscu wśród uczelni publicznych w kształceniu studentów z Ukrainy. Uniwersytet otrzymał także Logo HR Excellence in Research przyznawane przez Komisję Europejską. Prowadzi kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie oraz Wydziale Zamiejscowym w Puławach, na blisko 80 kierunkach studiów oraz 250 specjalnościach. Co roku proponuje kandydatom nowe ścieżki kształcenia oraz ulepsza dostępną już ofertę za pomocą praktycznych specjalizacji. Uczelnia wyróżnia się także unikatowy kampus studencki w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, domy studenckie, obiekty sportowe oraz kulturalne.
 

Nasz zespół:

Paulina Molenda, menedżer Placówki Santander Universidades - Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od ponad 9 lat związana z bankowością detaliczną. Absolwentka bankowego programu Liderzy Przyszłości.
 
Izabela Litera, doradca Placówki Santander Universidades - Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zawodowo od początku związana z branżą finansową i pracą z klientem.
 

Opis naszej działalności:

TV UMCS, Akademicki Kwadrans Przedsiębiorczości, nagranie z dn.22.03.2019 r.

Zapraszamy do Placówki Santander Universidades w Bibliotece Głównej UMCS:

Poniedziałek - 11.00-17.00.
Od wtorku do piątku - 9:00 - 17:00.

Do zobaczenia!