Nasze strefy

Na początku listopada 2015 roku, swoją działalność w Polsce rozpoczęło pięć pierwszych Stref Santander Universidades. Realizowany w kilkunastu krajach z całego świata projekt, zakłada stworzenie miejsca bezpośrednio łączącego świat nauki ze światem biznesu. O tym, że Strefy Santander Universidades to wyjątkowe miejsca, mogą przekonać się już studenci Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania.
Zaprojektowana przez nas przestrzeń to nie tylko miejsce oferujące dostęp do nowoczesnych i wygodnych usług finansowych, ale przede wszystkim wspierająca realizację projektów badawczych, stażowych oraz warsztatowych. Gdy mówimy o Strefach Santander Universidades, to kluczowym słowem jest Relacja. Staramy się, aby nasze placówki stanowiły prawdziwą wartość dodaną dla środowiska akademickiego. Nasi pracownicy nie tylko wspierają najciekawsze studenckie inicjatywy, ale także sami organizują wydarzenia wychodzące naprzeciw potrzebom studentów.
 
Green box

Uniwersytet Warszawski

Ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

więcej
Green box

Akademia Leona Koźmińskiego

Ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa

więcej
Green box

Politechnika Wrocławska

Ul. Norwida 1/3, Wrocław

więcej
Placówka 2
Green box

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Ul. Piotrowo 2, Poznań

więcej
Green box

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Ul. Marymoncka 34, Warszawa

więcej
Placówka 3
Green box

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa

więcej
Placówka 4
Green box

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Ul. Jana Matejki 22/26, Łódź

więcej
Green box

Politechnika Gdańska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk

więcej
Green box

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aleja Niepodległości 162, Warszawa

więcej
Green box

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin

więcej
Green box

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Poznań

więcej