#TheSantanderEffect, czyli knowledge sharing na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W dniu 30 maja br. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył się wykład pt. „The banks among the international financial market (Banki na międzynarodowym rynku finansowym)”. Prelekcję poprowadził Gabriel Perez-Artacho Santos – menadżer ds. międzynarodowych instytucji finansowych w Santander Bank Polska.

Wykład został zorganizowany we współpracy z Dr Anną Moraczewską – wykładowcą w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS. Jest to kolejny owoc współdziałania Placówki Santander Universidades oraz środowiska akademickiego w Lublinie, jednak pierwszy raz wystąpienie odbyło się w języku angielskim, dzięki czemu mogliśmy podzielić się wiedzą z jeszcze większą grupą osób. Tego typu wydarzenia stanowią nieodłączną część idei Santander Universidades oraz powodują #TheSantanderEffect – otoczenie pełne pasji, rozwoju i wzajemnych inspiracji.

Czego dotyczył wykład?

Gabriel Perez-Artacho Santos przedstawił zagadnienia związane z rolą banków na międzynarodowym rynku finansowym. Wykład zawierał informacje na temat m. in. rynku kredytowego, sposobów zarządzania portfelem czy globalnej bankowości transakcyjnej. Studenci dowiedzieli się również jakie były przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA w 2008 r., co było jego następstwem oraz jakie wnioski wyciągnęły instytucje finansowe po tym wydarzeniu. Ponadto, słuchacze mieli możliwość zaznajomienia się z tematem bankowości korespondencyjnej oraz jej oddziaływania na ekonomię.

Podczas prelekcji studenci nie pozostawali biernymi słuchaczami – zadawali wiele nurtujących ich pytań. Poza tymi dotyczącymi tematu wykładu, wielu z nich pytało o zagadnienia będące na topie: rynek kryptowalut, nowoczesną bankowość oraz nowe technologie.

Z pewnością to nie ostatni tego rodzaju projekt przeprowadzony na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktywność studentów podczas prelekcji była dowodem na żywe zainteresowanie tematyką bankowości, mechanizmami rządzącymi rynkiem finansowym oraz potrzebą rozwoju i zdobywaniem wiedzy przez młode osoby. Właśnie w takich momentach możemy dostrzec jak ważny jest knowledge sharing i to, co robimy na co dzień.

Bardzo cieszy mnie fakt wzmacniającej się współpracy między Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, a placówką Santander Universidades, której otwarcie było w listopadzie 2018 roku w Bibliotece Głównej. Potwierdzeniem jest coraz większa ilość inicjatyw, które organizujemy wspólnie z pracownikami naukowymi oraz organizacjami studenckimi – mówi Paulina Rynkiewicz, menadżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades w Lublinie.

 

Placówka Santander Universidades na UMCS w Lublinie

 

Aktualności