School of Leaders, stypendium dla najlepszych i najaktywniejszych studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

School of Leaders to projekt, który zakłada nie tylko wsparcie finansowe studentów, ale przede wszystkim koncentruje się na rozwoju potencjału jednostki. Naszym celem jest wyłonienie wybitnych, szczególnie aktywnych osób, chcących więcej, zdefiniowanie ich talentów i nagrodzenie, dając narzędzia do realizacji swoich planów i ambicji. Każdy z nich otrzymuje opiekę pracownika naukowego, który pomaga wytyczać, a następnie realizować spersonalizowane cele naukowe bądź zawodowe. Założenia programu ukierunkowane są na kształtowanie u młodych ludzi potrzeby samorozwoju przy osiąganiu szczytu własnych możliwości. – powiedziała Małgorzata Sokół, koordynator School of Leaders.

School of Leaders (SoL) to projekt, którego głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich. Osoby aktualnie objęte programem SoL studiują za darmo, a czesne opłaca Uczelnia przy wsparciu Santander Universidades.

Stypendyści dodatkowo otrzymują możliwość:

  • korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), wspierającego rozwój zainteresowań i kompetencji,
  • bezpłatnego udziału w elitarnych specjalistycznych warsztatach,
  • udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni,
  • bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ dotyczących założenia własnej firmy,
  • wsparcia Biura Karier WSIiZ w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej.

Więcej o projekcie i współpracy można przeczytać tu

W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zrealizowaliśmy szereg projektów takich jak np.:

  • Stypendia,
  • Nagrody Santander Universidades,
  • Rzeszowska Akademia Inspiracji,
  • Akademia Przedsiębiorczego Studenta,
  • Ogólnopolska konferencja naukowa „Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej – perspektywa regionalna”.
 

Aktualności

21. edycja Konkursu o Złotą mysz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za nami.

news

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność wziąć udział w rozdaniu nagród zwycięzcom Konkursu o Złotą Mysz. Konkursu, który pokazuje studentom już na pierwszym roku jak praktyczne przełożyć wiedze, którą zdobywają na efekty biznesowe. Więcej o założeniach, celach i rezultatach projektu opowiedział nam Prof...