Santander Universidades partnerem European Learning & Teaching Forum

14 i 15 lutego w budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się forum poświęcone zagadnieniom uczenia się i nauczania „Towards successful learning: Controversies and common ground” organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), którego UW jest członkiem.
European University Association zrzesza ponad 800 uniwersytetów i konferencji rektorów z całej Europy. Odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim i w kształtowaniu polityki unijnej w dziedzinie szkolnictwa wyższego, innowacji i badań. Punktem wyjścia tegorocznego spotkania było założenie, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania na drodze do efektywnego kształcenia i nauczania, a zadaniem uczelni jest angażowanie i zachęcanie studentów oraz nauczycieli akademickich do rozwoju swoich kompetencji naukowych oraz głębsze włączenie samych studentów w procesy kształcenia.

„Tematy forum i czas, w którym są one poruszane, jest znakomity. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie w październiku zeszłego roku, wiele zmienia w działalności uniwersytetów, dając im większą wolność organizacyjną, a także przenosząc odpowiedzialność za kwestie kształcenie z poszczególnych wydziałów na poziom całego uniwersytetu” – podkreślał prof. Marcin Pałys, rektor UW podczas sesji otwierającej, dodając że w dynamicznie zmieniającym się świecie społeczność akademicka ma przed sobą wiele wyzwań i ważnych pytań o rolę uniwersytetów.

Dwudniowe forum było poświęcone celom nauczania w szkolnictwie wyższym i europejskim politykom kształcenia i nauczania. Uczestnicy rozmawiali o tym jak wdrożyć model kształcenia skoncentrowanego na studentach oraz w jaki sposób cele kształcenia podlegają zmianom w dobie rozwijającego się społeczeństwa i postępu w nauce. Mówiono także o przełożeniu europejskich polityk kształcenia i nauczania na rzeczywistość akademicką, oraz o różnorodnych modelach wdrażanych przez uczelnie (na przykładzie University College Cork i University of Oslo). Uzupełnieniem sesji plenarnych były seminaria tematyczne poświęcone m.in.: aktywnemu uczeniu się czy ewaluacji nauczania i kształcenia.

„To drugie forum w historii EUA. Bardzo się cieszę, że Santander Bank Polska SA w ramach programu Santander Universidades mógł wspierać tak ważne wydarzenie dla szkolnictwa wyższego, będące kontynuacją i rozszerzeniem dialogu akademickiego rozpoczętego w Paryżu w 2017 r. Rola jaką powinny pełnić uniwersytety w rozwoju społeczeństwa jest dylematem nie tylko polskiej społeczności akademickiej. W dobie zachodzących zmian bardzo ważne jest, aby znaleźć wspólną płaszczyznę w projektowaniu celów kształcenia, jak i rozwiązań angażujących studentów i środowisko akademickie w procesy aktywnego uczenia się i rozwoju umiejętności nauczania w oparciu o wymianę doświadczeń na poziomie europejskim – mówi dr Izabela Gontarek, menadżer Placówki Santander Universidades.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele władz uczelni, wykładowcy akademiccy, studenci, a także liderzy opinii i decydenci polityczni.

 

Aktualności

Stypendium Santander IE-Digital DNA

news

Kandydaci mogą aplikować do programu na stronie internetowej do 30 września 2019 r. W ramach programu Digital Skills 100 osób z Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Peru, Polski, Portugalii, Puerto Rico, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju oraz Wielkiej...