Politechnika Śląska w Gliwicach dołączyła do Santander Universidades

Umowa o współpracy w ramach projektu Santander Universidades została podpisane w czerwca 2019 roku na Politechnice Śląskiej. Uczelnię reprezentował JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dr inż. Ireneusz Jóźwiak, natomiast ze strony banku dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski oraz dyrektor makroregionu południowego Arkadiusz Goździk.

- Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zachęcamy do niej w zakresie kształcenia kadr, które mogą być w obszarze państwa zainteresowania. Uczelnia od kilku lat prowadzi studia dualne w bliskiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. To połączenie kształcenia praktycznego i akademickiego, studenci odbywają przynajmniej trzymiesięczny staż u pracodawcy, podpisując z nim umowę. Im więcej partnerów biznesowych mamy, tym ciekawsze są obszary kształcenia i bardziej zbliżone do realiów przyszłego środowiska pracy – zauważył rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

 

Aktualności

Stypendium Santander IE-Digital DNA

news

Kandydaci mogą aplikować do programu na stronie internetowej do 30 września 2019 r. W ramach programu Digital Skills 100 osób z Argentyny, Brazylii, Chile, Chin, Hiszpanii, Kolumbii, Meksyku, Niemiec, Peru, Polski, Portugalii, Puerto Rico, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju oraz Wielkiej...

 

Politechnika Śląska w Gliwicach dołączyła do Santander Universidades

news

Umowa o współpracy w ramach projektu Santander Universidades została podpisane w czerwca 2019 roku na Politechnice Śląskiej. Uczelnię reprezentował JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dr inż. Ireneusz Jóźwiak, natomiast...