Gdański Uniwersytet Medyczny zacieśnia współpracę z Santander Universidades

Umowa o współpracy w ramach Santander Universidades została podpisana 4 lipca 2019 roku w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uczelnię reprezentował rektor prof. dr hab. Marcin Gruchała oraz kanclerz mgr Marek Langowski, natomiast ze strony banku dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

- Gdański Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, który od ponad 70 lat zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie. Nasi studenci, pomimo wielu obowiązków wynikających z niełatwych studiów, bardzo chętnie angażują się w liczne projekty o charakterze społecznym, edukacyjnym, charytatywnym i naukowym. Uczelniane fundusze stypendialne są ściśle uregulowane prawnie i nie jesteśmy w stanie pokryć z własnych środków tak wielu cennych aktywności studenckich. Jesteśmy wdzięczni Santander Bank Polska za dostrzeżenie naszego potencjału i gotowość wsparcia projektów, które być może bez tej pomocy nie mogłyby zostać zrealizowane – podkreślił prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

– Cieszymy się z zacieśniającej się współpracy z tak renomowaną uczelnią jaką jest Gdański Uniwersytet Medyczny. Mamy za sobą wspólne sukcesy takie jakie jak stypendia, nagrody, wsparcie wymian międzynarodowych, realizacje licznych projektów naukowo-badawczych dla studentów i pracowników. O wysokim poziomie kształcenia i ogromnym potencjale uczelni świadczy fakt, że student GUMedu - jako 1 z 12 osób na świecie- otrzymał stypendium finansujące udział w wakacyjny programie Santander-Yale International Experience Summer Program w Uniwersytecie Yale. Dzięki zawartej umowie studenci, pracownicy akademiccy oraz organizacje studenckie będą mogły korzystać ze wsparcia jakie oferujemy – powiedział dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski.

Santander Universidades to jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander.

 

Aktualności

21. edycja Konkursu o Złotą mysz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za nami.

news

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność wziąć udział w rozdaniu nagród zwycięzcom Konkursu o Złotą Mysz. Konkursu, który pokazuje studentom już na pierwszym roku jak praktyczne przełożyć wiedze, którą zdobywają na efekty biznesowe. Więcej o założeniach, celach i rezultatach projektu opowiedział nam Prof...