Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku


ROK 2012ROK 2011


ROK 2010


ROK 2009


ROK 2008


ROK 2007


ROK 2006


ROK 2005


ROK 2004


ROK 2003


ROK 2002


ROK 2001


ROK 2000


Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka