Sprawozdanie finansowe 2019

Sprawozdania finansowe kwartalne

 
  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 30-04-2019 23-07-2019 30-10-2019 29-01-2020
Sprawozdanie finansowe Q1 2019 H1 2019 Q3 2019 Q4 2019
Prezentacja Q1 2019 H1 2019 Q3 2019 Q4 2019
Q4 2019 v2
Dane finansowe kwartalnie Q1 2019 H1 2019 Q3 2019 Q4 2019
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 webcast q4
Rekord MP3 Mp3 13 MB Mp3 13 MB Mp3 14 MB Mp3 14 MB
 

Sprawozdania finansowe półroczne i roczne

  Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji 23-07-2019 20-02-2020
Sprawozdanie finansowe H1 2019 2019
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe H1 2019 2019
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu H1 2019 2019
Raport biegłego rewidenta H1 2019 2019
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta H1 2019 2019
Oświadczenia Rady Nadzorczej - 2019
List Prezesa R - 2019
List Prezesa RS - 2019
Webcast Q1X
Webcast H1X
Webcast Q3X
Webcast Q4X
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka