Sprawozdanie finansowe 2018

Sprawozdania finansowe kwartalne

  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 24-04-2018 25-07-2018 31-10-2018 30-01-2019
Sprawozdanie finansowe Q1 2018 H1 2018 Q3 2018 Q4 2018
Prezentacja Q1 2018 H1 2018 Q3 2018 Q4 2018
Dane finansowe kwartalnie Q1 2018 H1 2018 Q3 2018 Q4 2018
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 webcast q4
Rekord MP3 Mp3 17MB Mp3 14MB Mp3 14MB Mp3 14MB
 

Sprawozdania finansowe półroczne i roczne

  Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji 25-07-2018 22-02-2019
Sprawozdanie finansowe H1 2018 2018
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe H1 2018 2018
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu H1 2018 2018
Raport biegłego rewidenta H1 2018 2018
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta H1 2018 2018
Oświadczenia Rady Nadzorczej - 2018
Webcast Q1X
Webcast H1X
Webcast Q3X
Webcast Q4X
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka