Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdania finansowe kwartalne

  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 26-04-2017 28-07-2017 26-10-2017 31-01-2018
Sprawozdanie finansowe Q1 2017 H1 2017 Q3 2017 Q4 2017
Prezentacja Q1 2017 H1 2017 Q3 2017 Q4 2017
Dane finansowe kwartalnie Q1 2017 H1 2017 Q3 2017 Q4 2017
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 webcast q4
Rekord MP3 Mp3 17MB Mp3 17MB Mp3 17MB Mp3 17MB
 

Sprawozdania finansowe półroczne i roczne

  Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji 28-07-2017 13-02-2018
Finansowy raport roczny - 2017
Sprawozdanie finansowe H1 2017 2017
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe H1 2017 2017
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu H1 2017 2017
Raport biegłego rewidenta H1 2017 2017
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta H1 2017 2017
Webcast Q1X
Webcast H1X
Webcast Q3X
Webcast Q4X
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka