Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdania finansowe kwartalne

  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 27-04-2016 27-07-2016 26-10-2016 25-01-2017
Sprawozdanie finansowe Q1 2016 H1 2016 Q3 2016 Q4 2016
Prezentacja Q1 2016 H1 2016 Q3 2016 Q4 2016
Dane finansowe kwartalnie Q1 2016 H1 2016 Q3 2016 Q4 2016
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 webcast q4
Rekord MP3 Mp3 17MB Mp3 17MB Mp3 17MB Mp3 17MB
 

Sprawozdania finansowe półroczne i roczne

  Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji 27-07-2016 17-02-2017
Sprawozdanie finansowe H1 2016 2016
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe H1 2016 2016
Sprawozdanie zarządu - -
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu H1 2016 2016
Raport biegłego rewidenta H1 2016 2016
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta H1 2016 2016
 
Webcast Q1 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast H1 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q3 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q4 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka