Sprawozdanie finansowe 2014

Sprawozdania finansowe kwartalne

 

  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 29-04-2014 31-07-2014 04-11-2014 03-02-2015
Sprawozdanie finansowe Q1 2014 H1 2014 Q3 2014 Q4 2014
Prezentacja Q1 2014 H1 2014 Q3 2014 Q4 2014
Dane finansowe kwartalnie Q1 2014 H1 2014 Q3 2014 Q4 2014
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 webcast q4
Rekord MP3 Mp3 17MB Mp3 20MB Mp3 18MB Mp3 19MB
 

Sprawozdania finansowe półroczne i roczne

  Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji 31-07-2014 06-03-2015
Sprawozdanie finansowe H1 2014 2014
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe H1 2014 2014
Sprawozdanie zarządu - 2014
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu H1 2014 2014
Raport biegłego rewidenta H1 2014 2014
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta H1 2014 2014
Raport Roczny 2014
Webcast Q1 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast H1 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q3 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q4 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka