Sprawozdanie finansowe 2013

Sprawozdania finansowe kwartalne

  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 25-04-2013 30-07-2013 24-10-2013 30-01-2014
Sprawozdanie finansowe Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
Prezentacja Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
Dane finansowe kwartalnie Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 webcast q4
Rekord MP3 - Mp3 25MB Mp3 24MB Mp3 32MB
 

Sprawozdania finansowe półroczne i roczne

  Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji 30-07-2013 27-02-2014
Sprawozdanie finansowe H1 2013 2013
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe H1 2013 2013
Sprawozdanie zarządu - 2013
Skonsolidowane sprawozdanie zarządu H1 2013 2013
Raport biegłego rewidenta H1 2013 2013
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta H1 2013 2013
 
Raport Roczny 2013
Raport CSR2013
Webcast Q1

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast H1

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q3

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q4

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka