Sprawozdanie finansowe 2011

Sprawozdania finansowe kwartalne

kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 28-04-2011 27-07-2011 27-10-2011 31-01-2012
Sprawozdanie finansowe Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Prezentacja Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011
Dane finansowe kwartalnie BS
PL
Cost
F&C
BS
PL
Cost
F&C
BS
PL
Cost
F&C
BS
PL
Cost
F&C
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 webcast q4

Sprawozdania finansowe półroczne i roczne

Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji 27-07-2011 31-01-2012
Sprawozdanie finansowe H1 2011 grupa kapitałowa 2011
jednostkowy 2011
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe H1 2011 2011
Sprawozdanie zarządu H1 2011 2011
2011
Raport biegłego rewidenta H1 2011 2011
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta H1 2011 2011
Webcast Q1

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast H1

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q3

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q4

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka