Sprawozdanie finansowe 2010

Sprawozdania finansowe kwartalne

kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 30-04-2010 28-07-2010 09-11-2010 03-03-2011
Sprawozdanie finansowe Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010
Prezentacja Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010
Dane finansowe kwartalnie BS
PL
Cost
F&C
BS
PL
Cost
F&C
BS
PL
Cost
F&C
BS
PL
Cost
F&C
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast g3 webcast q4

Sprawozdania finansowe półroczne i roczne

Raport półroczny Raport roczny
Data publikacji 28-07-2010 03-03-2011
Sprawozdanie finansowe H1 2010 grupa kapitałowa 2010
jednostkowy 2010
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe H1 2010 2010
Sprawozdanie zarządu H1 2010 2010
2010
Raport biegłego rewidenta H1 2010 2010
Skonsolidowany raport biegłego rewidenta H1 2010 2010
Webcast Q1

Webcast H1

Webcast Q3

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q4

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka