Zarząd Santander Bank Polska

Michał Gajewski

Prezes Zarządu / Chief Executive Officer
Santander Bank Polska S.A.

Michał Gajewski jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Northwestern University w Chicago oraz London Business School.

 • Od 1992 roku związany z sektorem bankowym. Między 1992 a 2008 rokiem Michał Gajewski pracował w Grupie Kapitałowej WBK S.A., a następnie BZ WBK S.A., zajmując szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje zarządcze średniego i wyższego szczebla, aż do pozycji Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., odpowiedzialnego za obszar Bankowości Detalicznej.
 • W latach 2008-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Banku BGŻ S.A., gdzie był odpowiedzialny za obszar Biznesu Detalicznego, Bankowość dla Małych Firm, SME oraz Corporate.
 • W 2012 roku rozpoczął pracę w Banku Millenium S.A., gdzie w latach 2012-2015 był Dyrektorem Makroregionalnym w Pionie Bankowości Detalicznej, następnie w roku 2015 został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Bankowość Detaliczną.
 • W 2016 roku Michał Gajewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

Michał Gajewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Andrzej Burliga

Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem

Andrzej Burliga jest absolwentem Wydziału Matematyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenia w zakresie zarządzania oraz zarządzania ryzykiem, między innymi INSEAD International Executives Development Programme, BZ WBK Development Programme for Executives, LMC Consulting – Lilley Moncrieff Taylor. Jest członkiem stowarzyszenia PRMIA Professional Risk Managers International Association.

 • Andrzej Burliga jest związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. , a wcześniej z Bankiem Zachodnim S.A., od 1995 roku. Początkowo pracował w Departamencie Skarbu, gdzie w ciągu kilku lat awansował z dealera na funkcję chief dealera, a następnie dyrektora Departamentu Skarbu.
 • W latach 2001-2006 kierował Departamentem Zarządzania Ryzykiem.

W 2007 roku Andrzej Burliga otrzymał nominację na Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., a w 2017 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Zarządzania Ryzykiem, odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie najważniejszymi ryzykami w Grupie Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym.

Andrzej Burliga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Michael McCarthy

Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Michael McCarthy jest członkiem Irlandzkiego Instytutu Menadżerów Bankowości (The Institute of Bankers in Ireland), posiada tytuł MBA nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Manchesterze (Manchester Business School).

Michael McCarthy od 31 lat jest związany z sektorem bankowości i usług finansowych. Posiada rozległe doświadczenie w bankowości detalicznej, korporacyjnej oraz komercyjnej w Polsce, Irlandii, oraz Wielkiej Brytanii.

W latach 2002 - 2006 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Obszaru Usług Kartowych AIB w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W tym samym czasie reprezentował Grupę AIB w radach VISA w Wielkiej Brytanii, a także Mastercard w Europie Północnej.

W 2009 roku Michael McCarthy dołączył do Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w 2017 roku otrzymał nominację na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej. Ponadto pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Santander Factoring Sp.zo.o.

Michael McCarthy nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Juan de Porras Aguirre

Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Juan de Porras Aguirre jest absolwentem Universidad de Granada, posiada dyplom MBA uzyskany w Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas w Barcelonie. Ukończył również Investment Banking Executive Program na Northwestern University w Chicago.

 • Od 1989 roku związany z bankowością. W latach 1989 - 1998 był zatrudniony m.in. w Commerzbank i Lloyds Bank, specjalizując się w ryzyku kredytowym.
 • W latach 1997-2004 pracował w Societe Generale, zajmując się zarządzaniem relacjami z firmami sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, następnie jako zastępca szefa zespołu Corporate & Investment Banking w Madrycie.
 • Od czerwca 2004 roku był odpowiedzialny za zbudowanie od podstaw portfela hiszpańskiego sektora energetycznego i telekomunikacyjnego w Rabobank w Madrycie.
 • W latach 2005 - 2007 roku był Głównym Dyrektorem sektora energetycznego, naftowego i gazowego w Royal Bank of Scotland w Madrycie.
 • Od stycznia 2007 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Global Banking & Markets w Banco Santander, gdzie doprowadził do wzrostu dochodu o ponad 25%, pomimo działania na dojrzałych rynkach Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.

W 2011 roku Juan de Porras Aguirre dołączył do Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w marcu 2017 roku otrzymał nominację na funkcję Wiceprezesa Zarządu, kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Juan de Porras Aguirre nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Arkadiusz Przybył

Wiceprezes Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Bankowości Detalicznej

Arkadiusz Przybył ukończył studia magisterskie na kierunkach Zarządzanie 1997 r. oraz Finanse i Bankowość 1998 r. na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe MBA, INSEAD we Francji.

 • Arkadiusz Przybył posiada wieloletnie doświadczenia w bankowości. W latach 2012-2017 roku był Prezesem Zarządu Santander Consumer Banku z siedzibą we Wrocławiu, a wcześniej – w latach 2011-2012 – pracował na stanowisku Business Director w Centrali Santander Consumer Finance w Madrycie, gdzie odpowiadał, między innymi, za rozwój strategii i działalności oraz integrację rynków, a także za projekty związane z przejęciami spółek oraz wsparcie i nadzorowanie działalności Santander Consumer Finance w Polsce.
 • W latach 2009-2010 Arkadiusz Przybył był Dyrektorem Wykonawczym w GE Money Bank, Łotwa i GE Money, Łotwa, a w okresie 2005-2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. Bankowości Detalicznej w GE Money, Europa Środkowo-Wschodnia, Siedziba Główna Zurych/Paryż.
 • W okresie 1997-2005 pracował jako Engagement Manager w McKinsey & Company, Warszawa.

W marcu 2017 roku Arkadiusz Przybył dołączył do Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. (Obecnie Santander Bank Polska S.A.), a w maju 2018 roku powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu kierującego Pionem Bankowości Detalicznej.

Arkadiusz Przybył nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Carlos Polaino Izquierdo

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej

Absolwent Universidad Autónoma de Madrid, wydziału Business Administration.

Carlos Polaino Izquierdo – rozpoczął swoją karierę zawodową w Banco Santander Spain w 1998, poprzednio był zatrudniony w Ernst&Young. Od tego czasu zajmował różne stanowiska w Grupie Santander. Po okresie zajmowania różnych stanowisk w Audycie Wewnętrznym Santander Spain i zdobyciu rozległego międzynarodowego doświadczenia, w 2006 roku został powołany jako zastępca szefa Audytu Wewnętrznego w Santander Brazil, gdzie oprócz odpowiedzialności za zapewnienie właściwego środowiska kontrolnego i prawidłowego zarządzania ryzykiem, odgrywał aktywną rolę w procesie połączenia różnych banków z Grupy Santander.

W maju 2011 roku został powołany na stanowisko Głównego Audytora Grupy BZ WBK, a od kwietnia 2015 roku pełni funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

Carlos Polaino Izquierdo nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Maciej Reluga

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Zarządzania Finansami, Główny Ekonomista Banku

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie w Namur w Belgii. Ponadto, zdobył wykształcenie w Akademii Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute i w Swiss Finance Institute (Senior Management Programme in Banking), a także odbył liczne kursy i szkolenia, między innymi w Cambridge University.

 • Maciej Reluga jest związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A. od 2002 r., pełniąc funkcję Głównego Ekonomisty Banku, odpowiedzialnego, między innymi, za analizy makroekonomiczne i rynkowe, prognozowanie krótko- i długoterminowe oraz przygotowywanie scenariuszy skrajnych.
 • W latach 1998-2002 pracował jako Ekonomista w ING Banku Śląskim i ING Barings.
 • Od 1996 r. do 1998 r. Analityk w Narodowym Banku Polskim.

W lutym 2017 roku Maciej Reluga został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Zarządzania Finansami w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.).

Maciej Reluga nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Dorota Strojkowska

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Partnerstwa Biznesowego

Dorota Strojkowska ukończyła filologię polską i klasyczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Akademii Leona Koźmińskiego. Ponadto, odbyła wiele profesjonalnych szkoleń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu, planowania strategicznego, zarządzania finansowego i psychologii w biznesie, w tym "Development of managerial skills" w Nottingham Trent University i "Advance Leadership Programme" w ICAN Institute, Harvard Business Review.

 • Dorota Strojkowska ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości, przez wiele lat związana była z Bankiem Zachodnim WBK S.A., w którym zajmowała, między innymi, stanowiska: Szefa Obszaru Zarządzania Efektywnością Organizacyjną (2013 –2016); Dyrektora ds. Spójności Modelu Biznesowego Bankowości Detalicznej (2012 – 2013) oraz Kierownika Zespołu w Departamencie CRM i Wsparcia Sprzedaży (2005 – 2012).
 • W okresie od kwietnia do grudnia 2016 roku Dorota Strojkowska pełniła funkcję Szefa Pionu HR w Banku PKO BP.

W kwietniu 2017 roku Dorota Strojkowska została powołana na Członka Zarządu kierującego Pionem Partnerstwa Biznesowego w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie Santander Polska S.A.)

Dorota Strojkowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Patryk Nowakowski

Członek Zarządu Santander Bank Polska S.A. kierujący Pionem Transformacji Cyfrowej

Patryk Nowakowski jest absolwentem Wydziału Ekonomii (kierunek Informatyka i Ekonometria) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym.

Patryk Nowakowski od czerwca 2019 roku kieruje pionem Transformacji Cyfrowej.

 • Przed objęciem stanowiska Członka Zarządu, w latach 2016-2019 pełnił funkcję Chief Information Officer. Równolegle w latach 2017-2018 zarządzał projektem akwizycji wydzielonej części przedsiębiorstwa Deutsche Bank Polska S.A., w którym z sukcesem doprowadził do włączenia operacyjnego, prawnego oraz płynnej migracji produktów klientów detalicznych i biznesowych Deutsche Bank Polska S.A. do systemów Santander Bank Polska S.A.
 • Między 2008 a 2016 rokiem kierował kolejno: Zespołem Informacji Zarządczej, Centrum Kompetencyjnym Zarządzania Informacją, Obszarem Rozwoju Systemów, a następnie Obszarem CRM oraz Rozwoju Biznesu.
 • W latach 2004-2007 pracował w Szwajcarii, zdobywając międzynarodowe doświadczenie na stanowiskach Konsultanta ds. Business Intelligence w Business & Decision AG Zurich, następnie Associate Director w UBS AG oraz Senior Principal Consultant w Oracle.
 • Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku w Banku Zachodnim WBK S.A. (obecnie w Santander Bank Polska S.A.) na stanowisku specjalisty ds. rozwoju systemów IT.

Patryk Nowakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności:

Zarządza Pionem Transformacji Cyfrowej

 

 

Wszyscy członkowie Zarządu oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. spełniają wymogi wynikające z ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe dotyczące ograniczeń w liczbie pełnionych przez nich funkcji w zarządach i radach nadzorczych innych spółek.

W Santander Bank Polska S.A. funkcjonuje Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka