Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WZA

 

WZA 2020 Załącznik
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 22 czerwca 2020 w godzinach 10:30 - 11:30. Webcast

Mp3
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 708 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF, 420 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 108 KB
3. Projekty Uchwał PDF, 473 KB
Załącznik nr 1 do uchwały do punktu 10 porządku obrad PDF, 734 KB
Załącznik nr 2 do uchwały do punktu 10 porządku obrad PDF, 253 KB
4. Uzasadnienie Uchwał PDF, 134 KB
5. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2019 rok PDF, 2.6 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 407 kB
6. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2019 rok PDF, 3.73 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 411 kB
7. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.) PDF, 4.3 MB
8. Oświadczenia Rady Nadzorczej PDF, 96 KB
9. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 649 KB
10. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania ZIP(PPS), 0.7 MB
11. Pełen Pakiet materiałów na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY w tym RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ SANTANDER BANK POLSKA S.A.  
12. Pytania zadane przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami. PDF, 0.2 MB
 

 

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.


English version
NWZA 2019 Załącznik
Transmisja z NWZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 23 września 2019 r. w godzinach 15:30 - 16:00. Webcast

Mp3
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 23 września 2019 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 447KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF, 257 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 108 KB
3. Projekty Uchwał PDF, 583 KB
Załącznik do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad PDF, 650 KB
4. Uzasadnienie Uchwał PDF, 122 KB
5. Informacja dla Akcjonariuszy do punktu 9 porządku obrad PDF, 113 KB
5.1. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. PDF, 129 KB
5.2. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Załącznik 1 PDF, 650 KB
5.3. Uchwała Rady Nadzorczej nr 45/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. Załacznik 2 PDF, 329 KB
6. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 360 KB
7. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania ZIP(PPS), 740 KB
8. Informacja dla Akcjonariuszy do punktu 7 porządku obrad (opublikowana w dniu 13 września 2019 r.) PDF, 247 KB

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 26/2019 z dnia 12 września 2019 r. (link)

 

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.


English version
WZA 2019 Załącznik
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 16 maja 2019 r. w godzinach 9:30 - 11:00. Webcast

Mp3
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 16 maja 2019 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 828 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PDF, 0.4 MB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 189 KB
3. Projekty Uchwał PDF, 0.7 MB
Załączniki do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad  
Załącznik nr 1 PDF, 1 MB
Załącznik nr 2 PDF, 0.4 MB
Załączniki do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 14 porządku obrad:  
Załącznik nr 1 PDF, 1 MB
Załącznik nr 2 PDF, 1.3 MB
4. Uzasadnienie Uchwał PDF, 0.4 MB
5. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Finansowe Santander Bank Polska S.A. za 2018 rok PDF, 6.70 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 0.5 MB
6. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2018 rok PDF, 7 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 0.5 MB
7. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A.) PDF, 8.80 MB
8. Oświadczenia Rady Nadzorczej PDF, 94 KB
9. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 0.9 MB
10. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania ZIP(PPS), 0.7 MB
 

 

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.


English version

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

1) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2018 r.

2) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 29 maja 2018 r.

 

WZA 2018 Załącznik
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 16 maja 2018 r. w godzinach 9:30 - 11:00. Webcast
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 16 maja 2018 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 381 KB
Załącznik do Uchwały ZWZ nr 20 PDF, 524 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF, 255 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 185.8 KB
3. Projekty Uchwał PDF, 358 KB
Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad PDF, 525 KB
4. Uzasadnienie Uchwał PDF, 125 KB
5. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2017 rok PDF, 3.75 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 23.9 MB
6. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2017 rok PDF, 5.2 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 25.2 MB
7. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.) PDF, 4.1 MB
8. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 611 KB
Załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do punktu 10 porządku obrad PDF, 611 KB
9. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania PPS, 976 KB
 

 

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.


English version

 

 

NWZA 2018 Załącznik
Transmisja z NWZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29 maja 2018 r. w godzinach 10:30 - 11:00. Webcast
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 29 maja 2018 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 420 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF, 256 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 186 KB
3. Projekty Uchwał PDF, 519 KB
4. Uzasadnienie projektu uchwały w sprawie podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PDF, 117 KB
5. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 562 KB
6. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania PPS, 976 KB
 

Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad obejmująca także załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zgromadzenia objętej pkt 6 porządku obrad, o której mowa w art. 540 §1 Kodeksu spółek Handlowych jest zamieszczona TUTAJ.

 

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.


English version
WZA 2017 Załącznik
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 17 maja 2017 r. w godzinach 9:30 - 13:00. Webcast
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 17 maja 2017 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 884 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF, 257 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 59 KB
3. Projekty Uchwał PDF, 754 KB
4. Uzasadnienie Uchwał PDF, 207 KB
5. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok PDF, 2.62 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 3.59 MB
6. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2016 rok PDF, 4.85 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 1.41 MB
7. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2016 roku (obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A.) PDF, 1.17 MB
8. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia do pkt 12 porządku obrad: PDF, 301 KB
9. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 18 porządku obrad: PDF, 237 KB
10. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 893 KB
11. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania PPS, 976 KB
 

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2017 z dnia 12 maja 2017 r. (link)

 

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona.


English version
WZA 2016 Załącznik
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 20 kwietnia 2016 r. w godzinach 9:30 - 11:00. Webcast
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 20 kwietnia 2016 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 1.16 MB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF, 257 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 59 KB
3. Projekty Uchwał PDF, 1 MB
4. Uzasadnienie Uchwał PDF, 203 KB
5. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2015 roku PDF, 2.62 MB
Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok PDF, 3.59 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 1.23 MB
6. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2015 roku PDF, 4.85 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok PDF, 2.11 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 1.41 MB
7. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 1.17 MB
8. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania PPS, 976 KB

Projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmianę uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku przekazaną do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. (link)

 

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona


English version
 
WZA 2015 Załącznik
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 23 kwietnia 2015 r. w godzinach 9:30 - 11:30. Webcast
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 756 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF, 262 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 59 KB
3. Projekty Uchwał PDF, 479 KB
Załącznik do uchwały objętej punktem 13 porządku obrad:  
Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych PDF, 370 KB
4. Uzasadnienie Uchwał PDF, 115 KB
5. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2014 roku PDF, 2.62 MB
Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014 rok PDF, 3.59 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 1.23 MB
6. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2014 roku PDF, 4.85 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014 rok PDF, 2.11 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 1.41 MB
7. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 14 porządku obrad:  
Śródroczne sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r. PDF, 500 KB
8. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 625 KB
9. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania PPS, 978 KB
 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmianę porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.” przekazane raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 31 marca 2015 r. (link) oraz projekt uchwały w sprawie podziału zysku, przekazany raportem bieżącym nr 10/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. (link)

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona

NWZA 2014.09 Załącznik
Transmisja z NWZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbyło się 30 września 2014 . w godzinach 9:30 - 9:50, odtwarzanym przez Windows Media Player 9.0 lub nowszym Webcast
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 września 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 119 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. PDF, 181 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 59 KB
3. Projekty uchwał PDF, 111 KB
a) Załącznik nr 1 do Uchwały NWZ w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (Plan Podziału) PDF, 851 KB
b) Załącznik nr 2 do Uchwały NWZ w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (Projekt aktu założycielskiego spółki Giełdokracja sp. z o.o.) PDF, 125 KB
4. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5:  
a) podział Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. PDF, 121 KB
b) podział Domu Maklerskiego BZ WBK – Sprawozdanie Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. PDF, 120 KB
c) podział Domu Maklerskiego BZ WBK – Sprawozdanie Zarządu Giełdokracji PDF, 121 KB
d) opinia biegłego z badania Planu Podziału PDF, 87 KB
e) informacja dotycząca uchwały objętej pkt 5 porządku obrad PDF, 57 KB
5. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (zawierający projekty uchwał) PDF, 145 KB
6. Instrukcja używania systamu zdalnego głosowania. PPS, 978 KB
 
NWZA 2014 Załącznik
Transmisja z NWZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbyło się 30 czerwca 2014 . w godzinach 9:30 - 9:40, odtwarzanym przez Windows Media Player 9.0 lub nowszym Webcast
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 258 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. PDF, 194 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 36 KB
3. Projekty uchwał PDF, 240 KB
4. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 i 6 porządku obrad:  
a) informacja dotycząca uchwał objętych pkt 5 i 6 porządku obrad PDF, 94 KB
b) sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDF, 2 MB
c) opinia biegłego rewidenta dotycząca wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDF, 1.10 MB
5. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 278 KB
6. Instrukcja używania systamu zdalnego głosowania. PPS, 978 KB
 

Projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku oraz w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku przekazane raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

WZA 2014 Załącznik
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 16 kwietnia 2014r. w godzinach 9:30 - 11:30. Webcast
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 r.,
wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami
PDF 516 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF 190 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 35,9 KB
3. Projekty Uchwał PDF 466 KB
4. Uzasadnienie Uchwał PDF 70KB
5. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 roku PDF, 3,34 MB
Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2013 rok PDF, 3,94 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 1,58 MB
6. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 roku PDF, 3,90 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2013 rok PDF, 1,91 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 1,83 MB
7. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF 614 KB
8. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania PDF 919 KB
 
WZA 2013 Załącznik
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 17 kwietnia 2013r. w godzinach 9:30 - 11:22. Webcast
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 17 kwietnia2013 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 441 KB
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. PDF, 170 KB
2. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 36 KB
3. Projekty Uchwał PDF, 450 KB
4. Uzasadnienie Uchwał PDF, 61 KB
5. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku PDF, 2,27 MB
Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2012 rok PDF, 1,03 MB
Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 1,58 MB
6. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku PDF, 2,22 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2012 rok PDF, 1,11 MB
Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta PDF, 1,71 MB
7. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2012 roku PDF, 686 KB
Sprawozdanie Finansowe Kredyt Banku S.A. za 2012 rok. PDF, 1,15 MB
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 5,22 MB
Opinie niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 1,24 MB
8. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 8 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kredyt Banku S.A. w 2012 roku PDF, 879 KB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kredyt Banku S.A. za 2012 rok PDF, 1,45 MB
Raport niezależnego biegłego rewidenta PDF, 5,94 MB
Opinia niezależnego biegłego rewidenta PDF, 1,25 MB
9. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 600 KB
10. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania PPS, 1,46 MB

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmianę porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej przekazane raportem bieżącym nr 22/2013 z dnia 27 marca 2013 r., a także projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku zgłoszony przez akcjonariusza (opublikowany raportem bieżącym nr 27/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.).

 
NWZA 2013 Załącznik
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbyło się 13 lutego 2013 . w godzinach 10:00 - 10:20, odtwarzanym przez Windows Media Player 9.0 lub nowszym WMV, 225 MB
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 13 lutego 2013 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 76 KB
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. PDF, 160 KB
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 35,9 KB
Projekty uchwał PDF, 51 KB
Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad PDF, 47 KB
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 110 KB
 
NWZA 2012 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 lipca 2012 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 98 KB
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbyło się 30 lipca 2012 . w godzinach 10:00 - 10:20, odtwarzanym przez Windows Media Player 9.0 lub nowszym WMV, 225 MB
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF, 167 KB
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 35 KB
Projekt Uchwały w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A., zmiany statutu Banku Zachodniego WBK S.A., dematerializacji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PDF, 97 KB
Załącznik do Projektu Uchwały NWZ do punktu 6 porządku obrad – Plan Połączenia PDF, 3,4 MB
Uzasadnienie Uchwały w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A., zmiany statutu Banku Zachodniego WBK S.A., dematerializacji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. PDF, 41 KB
Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 146 KB
Dokumenty udostępniane zgodnie z art. 505 § 31 w zw. z art. 505 § 1 Kodeksu spółek Handlowych:  
Plan połączenia wraz z załącznikami (m.in. załącznikiem dotyczącym ustalenia wartości majątku Kredyt Banku S.A.) PDF, 3,4 MB
Opinia biegłego dotycząca badania planu połączenia PDF, 124 KB
Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. uzasadniające połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A. PDF, 172 KB
Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2009 PDF, 1,4 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 roku PDF, 1,4 MB
Opinia i Raport biegłego rewidenta za rok 2009 PDF, 390 KB
Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2010 PDF, 2,1 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku PDF, 2,3 MB
Opinia i Raport biegłego rewidenta za rok 2010 PDF, 339 KB
Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011 PDF, 1,1 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku PDF, 1,7 MB
Opinia i Raport biegłego rewidenta PDF, 2,3 MB
Sprawozdanie Zarządu Kredyt Banku S.A. uzasadniające połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem PDF, 252 KB
Opinia biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S. A za rok 2009 PDF, 7,6 MB
Opinia biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S. A za rok 2010 PDF, 4,0 MB
Opinia biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S. A za rok 2011 PDF, 4,2 MB
 
WZA 2012 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 10 maja 2012 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 307 KB
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbyło się 10 maja 2012r. w godzinach 10:00 - 11:55, odtwarzanym przez Windows Media Player 9.0 lub nowszym WMV, 225 MB
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. PDF, 157 KB
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 35 KB
Projekty Uchwał PDF, 300 KB
Uzasadnienie Uchwał PDF, 42 KB
Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku PDF, 1,7 MB
Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2011 rok PDF, 1,1 MB
Opinia i Raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 2,3 MB
Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku PDF, 1,8 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2011 rok PDF, 1,1 MB
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 2,4 MB
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 332 KB

 

Projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Informacje o projekcie uchwały, o której mowa powyżej została przekazana raportem bieżącym nr: 10/2012.

 
WZA 2011 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 365 KB
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbyło się 20 kwietnia 2011r. w godzinach 10:00 - 11:30, odtwarzanym przez Windows Media Player 9.0 lub nowszym WMV, 115 MB
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF, 153 KB
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 35 KB
Projekty Uchwał PDF, 295 KB
Uzasadnienie Uchwał PDF, 87 KB
Zmienione Uzasadnienie Uchwał (w związku z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 8/2011) PDF, 84 KB
Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku PDF, 2,2 MB
Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2010 rok PDF, 2,1 MB
Opinia i Raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 338 KB
Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku PDF, 2,2 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2010 rok PDF, 2,2 MB
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 431 KB
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 353 KB

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmiany projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Banku oraz projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku. Informacje o zmianach Projektów uchwał, o których mowa powyżej zostały przekazane raportami bieżącymi nr: 8/2011 oraz 11/2011.

 
WZA 2010 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 21 kwietnia 2010 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF, 318 KB
Transmisja z WZA. Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbyło się 21 kwietnia 2010r. w godzinach 10:00 - 11:30, odtwarzanym przez Windows Media Player 9.0 lub nowszym WMV, 115 MB
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF, 53 KB
Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji PDF, 4 KB
Projekty Uchwał PDF, 302 KB
Uzasadnienie Uchwał PDF, 13 KB
Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 roku PDF, 1,6 MB
Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2009 rok PDF, 1,5 MB
Opinia i Raport niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 390 KB
Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:  
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 roku PDF, 1,5 MB
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2009 rok PDF, 1,7 MB
Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta PDF, 490 KB
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika PDF, 384 KB
Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariusza PDF, 40 KB

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmiany projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Banku oraz projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku. Informacje o zmianach Projektów uchwał, o których mowa powyżej zostały przekazane raportami bieżącymi: nr 5/2010 z dnia 30 marca 2010 r. oraz nr 7/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.

 
WZA 2009 Załącznik
Projekty uchwał PDF, 460 KB
Uzasadnienia uchwał PDF, 92 KB
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Link
Podjęte uchwały PDF, 544 KB
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2009 r. została skreślona z porządku obrad sprawa zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A., tj. pkt 11 porządku obrad.
Odstąpiono od zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej z uwagi na aktualny brak potrzeby dokonania zmian składu Rady.
PDF, 302 KB
Transmisja z WZA Zapraszamy do obejrzenia zapisu video internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbyło się 21 kwietnia 2009r. w godzinach 10:00 - 11:15 WMV, 115 MB
 
WZA 2008 Załącznik
Projekty uchwał Link
Uzasadnienia uchwał PDF, 25 KB
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Link
Kandydaci do Rady Nadzorczej  
Aleksander Szwarc PDF, 20 KB
Gerry Byrne PDF, 20 KB
Waldemar Frąckowiak PDF, 20 KB
Aleksander Galos PDF, 20 KB
John Power PDF, 20 KB
Jacek Ślotała PDF, 20 KB
Maeliosa OhOgartaigh PDF, 20 KB
James Edward O’Leary PDF, 20 KB
 
WZA 2007 Załącznik
Projekty uchwał Link
Podjęte uchwały PDF, 700 KB
 
WZA 2006 Załącznik
Projekty uchwał Link
Podjęte uchwały Link
 
WZA 2005 Załącznik
Projekty uchwał Link
Podjęte uchwały Link
Webcast 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast 

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka