Statut i akty korporacyjne

Opis dokumentu Załącznik
Statut Santander Bank Polska S.A. PDF, 200 KB
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF, 175 KB
Regulamin Zarządu PDF, 168 KB
Regulamin Rady Nadzorczej PDF, 182 KB
Załącznik nr 1 do regulaminu Rady Nadzorczej PDF, 160 KB
Załącznik nr 2 do regulaminu Rady Nadzorczej PDF, 111 KB
Załącznik nr 3 do regulaminu Rady Nadzorczej PDF, 386 KB
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka