Rating

Rating

Rating, inaczej ocena ryzyka, jest wskaźnikiem pozwalającym ocenić wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu gospodarczego lub ryzyko związane z różnymi instrumentami finansowymi.

Ocena ta wystawiana jest przez agencje ratingowe. Stosują one specjalną skalę ocen składającą się z kombinacji kilku liter, cyfr i znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę.

Wiele instytucji międzynarodowych - banków, globalnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, międzynarodowych konsorcjów kapitałowych, jak i drobnych inwestorów – dokonując inwestycji, opiera swe decyzje na opinii agencji ratingowych i ich ocenach.

Dynamiczny wzrost gospodarczy wpływa na zwiększenie liczby uczestników rynków kapitałowych i pieniężnych, a także oferowanych na nich instrumentów dłużnych. Im agencja ratingowa jest bardziej znana i uznana na rynku, tym poziom zaufania inwestorów takiej agencji, a przede wszystkim ocen przez nią wystawianych, jest wyższy.

Agencje oceniające instytucje charakteryzuje niezależność i duży obiektywizm. Każda z nich posiada kompetentną i wyspecjalizowaną kadrę, którą cechuje uczciwość i konsekwencja w działaniu. Agencje ratingowe zazwyczaj opierają swe oceny na znacznie dokładniejszych informacjach niż powszechnie dostępne na rynku, więc inwestorzy biorąc je pod uwagę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ograniczają ryzyko związane z danymi aktywami. Wszystkie te składniki sprawiają, że opinia publiczna darzy agencje ratingowe zaufaniem.

Rating dla Polski

Moody's: A2 stable
Fitch: A- stable

 

Santander Bank Polska SA otrzymał oceny ratingowe od następujących agencji:

 

Fitch

Long-Term IDR: affirmed at 'BBB+', Outlook Stable
Short-Term IDR: affirmed at 'F2'
Viability Rating: affirmed at 'bbb+'
Support Rating: affirmed at '2'
National Long-Term Rating: affirmed at 'AA(pol)', Outlook Stable
Long-term senior unsecured debt rating: affirmed at 'BBB+'
Short-term senior unsecured rating for eurobonds: affirmed at 'F2'
Long-term senior unsecured rating for eurobonds: affirmed at 'BBB+'

Więcej informacji o metodologii i skali ocen agencji Fitch

Historia zmian

Data zmiany Link
07.10.2019 Rating Report (PDF, 252 kB)
12.10.2018 Rating Report (PDF, 19 kB)
09.11.2016 Raport bieżący 38/2016
24.11.2015 Raport bieżący 28/2015
26.11.2014 Raport bieżący 56/2014
02.06.2014 Raport bieżący 19/2014
04.12.2013 Raport bieżący 42/2013
11.01.2013 Raport bieżący 5/2013
14.06.2012 Raport bieżący 18/2012
1.03.2012 Raport bieżący 4/2012
14.02.2012 Raport bieżący 1/2012
22.12.2011 Raport bieżący 26/2011
11.10.2011 Fitch Rating zmienia perspektywę ratingu BZ WBK ze Stabilnej na Negatywną po zmianie ratingów Banco Santander
22.06.2011 Full Rating Report (PDF, 284kB)
16.06.2011 Raport bieżący 20/2011
05.04.2011 Raport bieżący 7/2011
22.02.2011 PDF, 34kB
15.09.2010 Raport bieżący 17/2010
12.05.2010 Raport bieżący 13/2010
25.09.2009 Raport bieżący 22/2009
13.02.2009 Raport bieżący 3/2009
15.01.2009 Raport bieżący 2/2009
2008-12-09 PDF, 337 KB
28.11.2008 Raport bieżący 60/2008
2007-07-04 PDF, 220 KB
2006-08-11 PDF, 151 KB
 

Moody's


Category Moody's Rating
Outlook Stable
Counterparty Risk Rating A1/P-1
Bank Deposits A2/P-1
Baseline Credit Assessment baa2
Adjusted Baseline Credit Assessment baa1
Counterparty Risk Assessment A1(cr)/P-1(cr)
Senior Unsecured A3

Więcej informacji o metodologii i skali ocen agencji Moody’s

 

Archiwum Ratingu Kredyt Banku

 
 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka