Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Opis dokumentu Załącznik
Sprawozdanie z Działalnosci Rady Nadzorczej w 2017 roku PDF, 989 KB
Sprawozdanie z Działalnosci Rady Nadzorczej w 2016 roku PDF, 960 KB
Sprawozdanie z Działalnosci Rady Nadzorczej w 2015 roku PDF, 883 KB
Sprawozdanie z Działalnosci Rady Nadzorczej w 2014 roku PDF, 965 KB
Sprawozdanie z Działalnosci Rady Nadzorczej w 2013 roku PDF, 208 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania za 2012 roku PDF, 118 KB
Sprawozdanie z Działalnosci Rady Nadzorczej w 2012 roku PDF, 124 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania za 2011 roku PDF, 119 KB
Sprawozdanie z Działalnosci Rady Nadzorczej w 2011 roku PDF, 116 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania za 2010 roku PDF, 108 KB
Sprawozdanie z Działalnosci Rady Nadzorczej w 2010 roku PDF, 94 KB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania za 2009 roku PDF, 90 KB
Sprawozdanie z Działalnosci Rady Nadzorczej w 2009 roku PDF, 71 KB
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka