Rada Nadzorcza

Gerry Byrne

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Harvard Business School, Irish Management Institute oraz Irish Institute of Bankers.

Doświadczenie zawodowe:

 • Head of Europe w Grupie Santander (od kwietnia 2019 r.),
 • Non-Executive Director Santander UK z ramienia Banco Santander (od grudnia 2017 r.),
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. (2001 – 2011),
 • Dyrektor Zarządzający Dywizją Europy Środkowo-Wschodniej, Grupa AIB (2009 – 2010),
 • Dyrektor Zarządzający Polską Dywizją Grupy AIB (2001 – 2008),
 • Dyrektor Zarządzający ARK Life Assurance Company Limited, Dublin, Irlandia (1997 – 2000),
 • Szereg funkcji kierowniczych w Grupie AIB, Irlandia (1973 – 1997)

Od 2011 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.

 

José Luis De Mora

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu ICADE (ukończył prawo oraz ekonomię). Posiada dyplom MBA Boston College. Dyplomowany Analityk Finansowy (CFA).

Doświadczenie zawodowe:

 • Starszy Wiceprezes nadzorujący Planowanie Finansowe i Rozwój Korporacyjny w Grupie Santander; jest odpowiedzialny za planowanie strategii rozwoju organicznego oraz za akwizycje i rozwój Grupy (od 2003 r.),
 • Członek Rady Nadzorczej Sovereign Banku (2012-2015) oraz Rady Nadzorczej Santander Consumer USA (2012-2013),
 • Członek Rady Nadzorczej Santander Consumer (od listopada 2015 r.),
 • Analityk odpowiedzialny za banki paneuropejskie, w tym hiszpańskie, francuskie i włoskie, w Merrill Lynch (1998-2003),
 • Analityk ds. Hiszpanii odpowiedzialny za hiszpański rynek kapitałowy i bankowy, w Kleinwort Benson (1994 – 1998),
 • w latach 1992 – 1994 był zatrudniony w jednostce Finansowania Korporacyjnego w Daiwa Securities, wcześniej w Bank of Spain

Od kwietnia 2011 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a od maja 2017 r. członek Komitetu Nominacji oraz Komitetu Wynagrodzeń Santander Bank Polska S.A.

 

Dominika Bettman

Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Od blisko 25 lat zawodowo związana z Siemens Polska, gdzie przed objęciem funkcji CEO pełniła między innymi rolę CFO Spółki.

Aktywnie uczestniczy w gremiach i inicjatywach, których działania są zgodne z kanonem jej wartości – zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji kobiet (głównie w naukach i branżach technologicznych) idei różnorodności i zarządzania włączającego, m. in. w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, jako członkini rady programowej OEES i przewodnicząca Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Zasiada w Radzie Dostępności powołanej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. W kwietniu 2019 roku została powołana przez Senat Politechniki Warszawskiej do Rady Uczelni.

Doświadczenie zawodowe:

 • Prezes Zarządu Siemens sp. z o.o. – od kwietnia 2018 r.
 • Dyrektorka branży Digital Industries w Siemens Polska od kwietnia 2019 r.
 • Członkini Rady Nadzorczej Eurobank S.A. (2015-2019)
 • Chief Financial Officer w Siemens sp. z o. o.  (2009-2018)
 • Członkini Zarządu oraz Chief Financial Officer w Nokia Siemens Network (2007-2009)
 • Dyrektorka Finansowa w branży Siemens Telecommunication (2004-2007)
 • Dyrektorka Finansowa w branży Siemens IT (2002-2004)
 • Starszy Menedżer ds. Handlowych w Siemens sp. z o.o. (1997-2002)
 • Menedżer ds. Logistyki w Siemens Nixdorf Polska (1995-1997)

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

 

Jose Garcia Cantera

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia MBA w IE Business School.

Doświadczenie zawodowe:

 • Starszy Wiceprezes i Dyrektor Finansowy, Banco Santander (od stycznia 2015 r.),
 • Szef Pionu Global Banking and Markets Grupy Santander (2012-2015),
 • Prezes Banku Banesto (2006-2012),
 • Starszy Wiceprezes nadzorujący Pion Global Banking and Markets w Banku Banesto (w 2003 r.),
 • pełni funkcje Przewodniczącego Rady w Santander de Titulizaciones SGFT oraz w Santander Investment SA.,
 • szereg funkcji kierowniczych najwyższego szczebla w Salomon Brothers-Citigroup m.in. członek Zespołu Zarządzającego Citygroup EMEA (Europa, Bliski Wschód i Azja), Rady Dyrektorów Rynków Kapitałowych Citigroup w Wielkiej Brytanii oraz Rady Dyrektorów Citigroup EMEA,
 • analityk akcji w Ameryce Południowej w latach 1995-2002. Wielokrotnie zdobywał tytuł najlepszego analityka przyznawany mu m.in. przez Institutional Investor, Reuters, Extel oraz Global Investor.

Od kwietnia 2015 r. członek Rady Nadzorczej Banku Santander Bank Polska S.A.

 

Danuta Dąbrowska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Przemysłu Spożywczego w Budapeszcie. Od 1999 roku członek Stowarzyszenia Licencjonowanych Biegłych Rewidentów Księgowych (ACCA). Absolwentka Programu Zaawansowanego Zarządzania Strategicznego IMD w Szwajcarii oraz “Best-In-Retail” w Harvard Business School. Członek Założyciel Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA.

Doświadczenie zawodowe

 • Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodnicząca Komitetu Audytu w Budimex S.A. (od maja 2019 r.),
 • Członek Komitetu Audytu w Polskiej Radzie Centrów Handlowych (od czerwca 2018 r.),
 • Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansów na region Europy Wschodniej, Pandora Jewelry CEE (od 2009 r.),
 • Członek Zarządu, Wiceprezes ds. finansów na region Bliskiego Wchodu i Afryki, Panmeas Jewellery LLC (Pandora) w latach 2016-2018,
 • Członek Rady Nadzorczej Herkules SA (2012 – 2017),
 • Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy (region: Europa Wschodnia oraz Bliski Wschód), ECCO Sko A/S (2004-2008),
 • Dyrektor Finansowy TP Internet ( grupa France Telecom) (2002-2003),
 • Szef działu finansowego i kontroli biznesowej, Ericsson w Warszawie i Sztokholmie (1997-2001),
 • Kierownik w Dziale Audytu, Coopers & Lybrand (1993-1997),
 • Asystent finansowy, Arthur Andersen & Co. (1991-1993).

Od kwietnia 2014 r. członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności (a w latach 2016-2017 – Przewodnicząca Komitetu), członek Komitetu Nominacji oraz Komitetu Wynagrodzeń (od maja 2017 r. – Przewodnicząca Komitetu) w Santander Bank Polska S.A.

Członek jest niezależny.

 

Isabel Guerreiro

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym. Ukończyła Informatykę na Instituto Superior Técnico w Lizbonie oraz studia podyplomowe MBA INSEAD. Absolwentka programu Strategic Finance in Banking na Wharton Business School. Ukończyła szkolenia dla najwyższej kadry kierowniczej z zakresu Design Thinking BootCamp na Stanford University oraz Driving Digital and Social Strategy na Harvard University. Od 2005 roku zawodowo związana z Banco Santander Totta S.A. w Portugalii.

Doświadczenie zawodowe:

 • Członek Zarządu odpowiedzialny za Cyfryzację i Transformację, Banco Santander Totta S.A. (od 01.2019 r.)
 • Dyrektor Transformacji Cyfrowej odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne kanałami tradycyjnymi i cyfrowych w Banco Santander Totta S.A.(2014-2018)
 • Dyrektor ds. Strategii Wholesale w Banco Santander Totta S.A (2013-2014)
 • Dyrektor Dynamiki Sieci Placówek w Banco Santander Totta S.A (2009-2013)
 • Pracownik Biura Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2006-2008)
 • Sub – Director Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2005-2006)
 • W latach 1995-2003 związana z Novabase Sistemas de Informação S.A., gdzie konsekwentnie rozwijała swoją karierę, pełniąc kolejno funkcję Programisty, Analityka Systemowego, Project Managera oraz Senior Managera.
 • Wykładowca akademicki przedmiotu Informatyka w Instituto Superior Técnico w Lizbonie (1992-1994)

Od września 2019 r. członek Rady Nadzorczej w Santander Bank Polska S.A.

 

David R. Hexter

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent filozofii, nauk politycznych i ekonomii Oxford University oraz Wydziału Prawa i Teorii Polityki, University College London. Posiada tytuł MBA nadany przez Cranfield School of Management, tytuł doktora filozofii Birkbeck College London oraz tytuł doktora Qeen Mary University of London.

Doświadczenie zawodowe:

 • niezależny Dyrektor i Konsultant w wielu spółkach, bankach i funduszach inwestycyjnych działających w Rosji, Kazachstanie, Danii, Wietnamie i Grecji ( od 2004 r.),
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (1992 – 2004): Dyrektor Wydziału Instytucji Finansowych (1992 – 1996); Zastępca Wiceprezesa Departamentu Bankowości, Przewodniczący Komitetu Kapitałowego, odpowiedzialnego za zatwierdzanie wszystkich kredytów i inwestycji EBOR (1996 – 2004),
 • zajmował stanowiska kierownicze wysokiego szczebla w jednostkach Citibank N.A. w Luksemburgu, Belgii, Grecji, Wielkiej Brytanii, USA i Szwajcarii (1970-1992). W 1986 roku objął stanowisko Głównego Oficera Kredytowego. W latach 1989-1992 odpowiadał za rozwój działalności Citibanku w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Od lutego 2013 r. członek Rady Nadzorczej, Komitetu ds. Ryzyka oraz Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności (od maja 2017 r. - Przewodniczący Komitetu) w Santander Bank Polska S.A.

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

 

John Power

Członek Rady Nadzorczej

Konsultant finansowy.Od ponad 30 lat zajmuje stanowiska najwyższego szczebla w sektorze usług finansowych.

Doświadczenie zawodowe:

 • Przewodniczący w Lelewela Enterprises Ltd., sieci franczyzowej Roche-Bobois działającej w Irlandii,
 • Dyrektor Generalny w Allied Irish Banks p.l.c. mający duży wpływ na rozwój Pionu Rynków Kapitałowych,
 • Członek Instytutu Biegłych Sekretarzy i Administratorów (FCIS) (1998 r.),
 • Członek Stowarzyszenia Biegłych Księgowych (1997 r.),
 • Członek Instytutu Bankierów (1992 r.),
 • Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w Santander TFI S.A. (marzec 2016 r. – marzec 2018 r.),
 • Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w BZ WBK Asset Management S.A. (2009 – marzec 2016 r.);
 • Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. (2009 – 2014);
 • Członek Rady i Przewodniczący Komitetu Audytu i Ryzyka w Bulgarian American Credit Bank (październik 2008 r. – lipiec 2011 r.);
 • Członek Rady Nadzorczej Santander Leasing S.A. (od września 2018 r.);
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. (listopad 2018 r. – listopad 2019 r.);
 • Przewodniczący Touchtech Payments Ltd; Przewodniczący DCU Commercial DAC.
 

Jerzy Surma

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył program IFP w IESE Business School oraz Executive Program w MIT Sloan School of Management.

Doświadczenie zawodowe:

 • Pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (od 2006 r.). Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Kolegium Analiz Ekonomicznych. Kierownik studiów podyplomowych SGH: Business Intelligence oraz Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem,
 • Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii (luty 2018 r. – styczeń 2019 r.),
 • Visiting Scholar w Harvard Business School oraz na University of Massachusetts (2011 – 2014),
 • Członek Rady Nadzorczej w Grupie Kęty (od 2008 r.),
 • Dyrektor ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska, gdzie odpowiadał za wdrożenie systemów Business Intelligence, reinżynierię procesów biznesowych, doradztwo informatyczne w m.in. w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i w sieciach handlowych (2002 – 2006),
 • Dyrektor Działu Rozwoju Oprogramowania w T-Systems Polska (1999 – 2002).

Od maja 2012 r. członek Rady Nadzorczej, a od maja 2017 r. członek Komitetu ds. Audytu i Zapewnienia Zgodności, Komitetu Nominacji oraz Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka w Santander Bank Polska S.A.

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

 

Marynika Woroszylska-Sapieha

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej oraz International Executive Program INSEAD w Fontainebleau.

Doświadczenie zawodowe:

 • Członek Rady Nadzorczej Grupy Polpharma (od kwietnia 2017 r.),
 • Członek Rady Uniwersytetu Warszawskiego (od czerwca 2019 r.),
 • Doradca Prezesa Zarządu Grupy Polpharma (2016-2017),
 • W 1994 r. rozpoczęła karierę zawodową w przemyśle farmaceutycznym. Od 1998 roku była związana z Grupą Sanofi – jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie. W latach 2004-2015 pełniła funkcję Prezesa zarządu i Dyrektora Generalnego filii w Polsce,
 • Przez kilkanaście lat pracowała w Instytucie Kardiologii w Aninie w zespole, który jako pierwszy w Polsce wprowadził nowe techniki w kardiologii interwencyjnej i była jedną z nielicznych kobiet w tej specjalności,
 • W latach 2005-2012 członek Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (INFARMA), a następnie w latach 2012-2014 Prezes Zarządu. Piastując stanowisko członka zarządu organizacji branżowej, była odpowiedzialna za działania prowadzące do przestrzegania kodeksu etyki, dyrektywy przejrzystości, ochrony praw intelektualnych oraz promocji innowacyjności w Polsce.
 • Członek INSEAD Alumni Club oraz Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej.

Od kwietnia 2014 r. członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Ryzyka, a od maja 2017 r. członek Komitetu Nominacji, Komitetu Wynagrodzeń oraz Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności w Santander Bank Polska S.A.

Jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

 

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka