Generalny Kodeks Postępowania

Santander Bank Polska SA stosuje standardy etyczne spisane w Generalnym Kodeksie Postępowania. Nowy Kodeks reguluje podstawowe normy zachowań i stanowi istotny element kultury organizacyjnej. Bank przy podejmowaniu decyzji biznesowych, kieruje się nie tylko wymogami prawa, oczekiwaniem regulatorów, ale także przyjętymi standardami etycznymi.

 

Generalny Kodeks Postępowania

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka