Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej

 

 

 

Opis dokumentu Załącznik

Stan na dzień 31.12.2019 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 1,4 MB

Stan na dzień 30.06.2019 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 1 MB
Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku. PDF, 0,2 MB

Stan na dzień 31.12.2018 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 1 MB

Stan na dzień 30.06.2018 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 1 MB

Stan na dzień 31.12.2017 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 9,7 MB

Stan na dzień 30.06.2017 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 3 MB

Stan na dzień 31.12.2016 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 3 MB

Stan na dzień 30.06.2016 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 537 KB

Stan na dzień 31.12.2015 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 2.65 MB

Stan na dzień 30.06.2015 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 560 KB

Stan na dzień 31.12.2014 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 2,25 MB

Stan na dzień 31.12.2013 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 2,07 MB

Stan na dzień 30.06.2013 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 737 KB

Stan na dzień 31.12.2012 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. PDF, 764 KB
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A PDF, 386 KB

Stan na dzień 31.12.2011 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 520 KB

Stan na dzień 31.12.2010 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 268 KB
Opinia z badania poprawności i rzetelności „Informacji w zakresie adekwatnościkapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. PDF, 48 KB

Stan na dzień 31.12.2009 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 345 KB
Opinia z badania poprawności i rzetelności „Informacji w zakresie adekwatnościkapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. PDF, 48 KB

Stan na dzień 31.12.2008 (Filar III)

 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej PDF, 2,6 MB
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 130 KB

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej AIB

Link

Stan na dzień 30.06.2008 (Filar III)

 
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 116 KB

Stan na dzień 31.12.2007 (Filar III)

 
Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej PDF, 250 KB
Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej PDF, 65 KB

 

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka