Raporty 2020

Data Nr Tytuł
Wrzesień    
25.09.2020 21 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu
22.09.2020 20 Zmiana dat przekazania raportów okresowych
Sierpień    
05.08.2020 19 Zawarcie umów objęcia akcji serii O Santander Bank Polska S.A.
Lipiec    
14.07.2020 18 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
06.07.2020 17 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Czerwiec    
22.06.2020 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
22.06.2020 15 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
22.06.2020 14 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
01.06.2020 13 Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.
Maj    
26.05.2020 12 Zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na utworzenie banku hipotecznego w strukturach Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
20.05.2020 11 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, informacja o zamiarze zmiany Statutu oraz kandydaci na Członków Rady Nadzorczej
13.05.2020 10 Informacja o zatwierdzeniu prospektu podstawowego dotyczącego programu EMTN Santander Bank Polska S.A. oraz o ratingu agencji Fitch dla programu EMTN Santander Bank Polska S.A.
06.05.2020 9 Informacja Zarządu Santander Bank Polska S.A. dotycząca banku hipotecznego
Kwiecień    
15.04.2020 8 Agencja Fitch Ratings potwierdziła rating IDR na poziomie BBB+ dla Santander Bank Polska S.A. i zmieniła perspektywę na negatywną w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa
14.04.2020 7 Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji
09.04.2020 6 Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.
Marzec    
31.03.2020 5 Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2019
10.03.2020 4 Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zwiększenia funduszy własnych
Styczeń    
30.01.2020 3 Zmiana dat przekazania raportów okresowych
29.01.2020 2 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019
07.01.2020 1 Utworzenie istotnej rezerwy
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka