Raport bieżący nr 9/2019

20-03-2019

Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 19 marca 2019 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze zawiadomienie o dokonanej przez nią transakcji zbycia akcji Banku. Kopia zawiadomienia znajduje się w dołączonym pliku.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (…) (MAR)

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka