Raport bieżący nr 17/2019

04-06-2019

Agencja Moody’s Investors Service podniosła rating dla Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową Agencji Moody’s Investors Service.

W dniu 3 czerwca 2019 roku Agencja Ratingowa Moody’s Investors Service zmieniła ratingi dla Santander Bank Polska S.A.

Rating Long-term deposit ratings został podniesiony do A2 z A3 oraz rating long-term senior unsecured debt rating do A3 z Baa1.

Rating baseline credit assessment (BCA) został podniesiony do baa2 z baa3, rating dostosowany BCA do baa1 z baa2, oraz rating long-term Counterparty Risk Assessment (CR Assessment) do A1(cr) zA2(cr), rating long-term Counterparty Risk Ratings (CRRs) do A1 z A2. Równocześnie , Moody's podniósł rating short-term deposit ratings do Prime-1 z Prime-2 I potwierdził rating Prime-1(cr) shortterm CR Assessment oraz Prime-1 short-term CRRs.

Perspektywa ratingów została zmieniona do stabilnej z pozytywnej.

Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję w języku angielskim znajduje się w załączniku do tego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) – informacja poufna

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka