Raporty 2019

Data Nr Tytuł
Wrzesień    
13.09.2019 26 Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza
Sierpień    
21.08.2019 25 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
12.08.2019 24 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Lipiec    
26.07.2019 23 Drugie zawiadomienie o planowanym podziale Santander Securities S.A., w ramach którego Santander Bank Polska S.A. jest jedną ze spółek przejmujących
09.07.2019 22 Zmiana daty przekazania raportu okresowego
08.07.2019 21 Uzupełnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Santander Securities S.A., w ramach którego Santander Bank Polska S.A. jest jedną ze spółek przejmujących
Czerwiec    
26.06.2019 20 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca asymilacji akcji Santander Bank Polska S.A.
12.06.2019 19 Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale Santander Securities S.A., w ramach którego Santander Bank Polska S.A. jest jedną ze spółek przejmujących
05.06.2019 18 Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.
04.06.2019 17 Agencja Moody’s Investors Service podniosła rating dla Santander Bank Polska S.A.
Maj    
16.05.2019 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
16.05.2019 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
16.05.2019 14 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
Kwiecień    
18.04.2019 13 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o zamiarze zmiany Statutu
16.04.2019 12 Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji
10.04.2019 11 Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii J
Marzec    
20.03.2019 10 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku
20.03.2019 9 Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
05.03.2019 8 Deklaracja wypłaty dywidendy
04.03.2019 7 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Luty    
25.02.2019 6 Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018
25.02.2019 5 Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie instrumentów kapitałowych – akcji serii N Santander Bank Polska S.A. do kapitału podstawowego Tier I
Styczeń    
31.01.2019 4 Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych
30.01.2019 3 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018
18.01.2019 2 Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 r. dla Santander Bank Polska
10.01.2019 1 Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka