Raport bieżący nr 9/2018

08-03-2018

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A. zgody na utworzenie BZWBK Banku Hipotecznego S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 7 marca 2018 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 8 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na utworzenie BZWBK Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka