Raport bieżący nr 5/2018

19-02-2018

Zawiadomienie o zbyciu akcji spółki Bank Zachodni WBK S.A. przez Banco Santander S.A. na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch

Bank Zachodni WBK S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 19 lutego 2018 r. otrzymał od Banco Santander S.A. zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez Banco Santander S.A. na rzecz Deutsche Bank AG, London Branch _"Zawiadomienie"_. Zawiadomienie znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Dokumenty i pliki do pobrania

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka