Raport bieżący nr 2/2018

30-01-2018

Agencja Moody’s zmieniła perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A. na pozytywną

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości decyzję ratingową Agencji Moody’s.

W dniu 29 stycznia 2018 roku Agencja Ratingowa Moody’s zmieniła perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK S.A.

Potwierdzone ratingi:
LT Bank Deposits, Affirmed A3, Outlook changed To Positive From Stable
ST Bank Deposits, Affirmed P-2
Adjusted Baseline Credit Assessment, Affirmed baa2
Baseline Credit Assessment, Affirmed baa3
LT Counterparty Risk Assessment, Affirmed A2(cr)
ST Counterparty Risk Assessment, Affirmed P-1(cr)

Zmiana perspektywy:
Perspektywa zmiana ze stabilnej na pozytywną.
Pełne ogłoszenie opublikowane przez Agencję w języku angielskim znajduje się w załączniku do tego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) – informacja poufna

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka