Raport bieżący nr 16/2018

24-04-2018

Uchwała Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określająca wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że dzisiaj, tj. 24 kwietnia 2018 r. otrzymał Uchwałę Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określającą wysokości składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji w wysokości 77,78 mln zł. Jednocześnie Bank informuje, że w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2018 z tytułu powyższej składki uwzględnił kwotę 112,88 mln zł.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka