Raport bieżący nr 30/2017

14-12-2017

Informacja poufna – prezentacja dla inwestorów dotycząca transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości prezentację dla inwestorów dotyczącą nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. stanowiącą załącznik do niniejszego raportu.

 

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka