Raporty 2016

Data Nr Tytuł
Grudzień 2016    
15.12.2016 41 Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
14.12.2016 40 Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
Listopad 2016    
29.11.2016 39 Objęcie funkcji Prezesa Zarządu Banku
09.11.2016 38 Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.
09.11.2016 37 Daty przekazywania raportów okresowych
Październik 2016    
28.10.2016 36 Rezygnacja członka Zarządu Banku
25.10.2016 35 Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
12.10.2016 34 Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
Wrzesień 2016    
14.09.2016 33 Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
Sierpień 2016    
31.08.2016 32 Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
30.08.2016 31 Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
24.08.2016 30 Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
22.08.2016 29 Informacja dotycząca otrzymania przez Bank Zachodni WBK S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego Banku Zachodniego WBK S.A., jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
11.08.2016 28 Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym
09.08.2016 27 Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Prezesa Zarządu Banku
04.08.2016 26 Agencja Fitch podwyższyła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.
Czerwiec 2016    
22.06.2016 24 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176 - korekta
22.06.2016 25 Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
21.06.2016 24 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176
21.06.2016 23 Informacja o transakcji osoby zobowiązanej
20.06.2016 22 Rezygnacja członka Zarządu Banku
17.06.2016 21 Informacja o wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. – informacja poufna (aktualizacja)
15.06.2016 20 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150
10.06.2016 19 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
Maj 2016    
16.05.2016 18 Powołanie Prezesa Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
Kwiecień 2016    
20.04.2016 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
20.04.2016 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
20.04.2016 15 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
06.04.2016 14 Zmiana zamiaru zmiany Statutu oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r.
Marzec 2016    
22.03.2016 13 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
22.03.2016 12 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz zmiana zamiaru zmiany Statutu
22.03.2016 11 Deklaracja wypłaty dywidendy
Luty 2016    
29.02.2016 10 Agencja Fitch potwierdziła rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.
26.02.2016 9 Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku
18.02.2016 8 Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii B.
17.02.2016 7 Wykup Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A. serii A.
11.02.2016 6 Tymczasowe powierzenie wykonywania funkcji Prezesa Zarządu
Styczeń 2016    
27.01.2016 5 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2015 rok
26.01.2016 4 Zamiar dokonania zmiany Statutu Banku
18.01.2016 3 Szacowany wpływ ustawy o podatku od instytucji finansowych na wyniki BZ WBK w 2016 r.
13.01.2016 2 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168
13.01.2016 1 Informacja o możliwym wpływie transakcji nabycia Visa Europe Limited przez Visa Inc. na wyniki finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. – informacja poufna.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka