Raporty 2015

Data Nr Tytuł
Grudzień 2015    
18.12.2015 31 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176
16.12.2015 30 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150
Listopad 2015    
26.11.2015 29 Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w związku upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie.
24.11.2015 28 Agencja Fitch podwyższyła rating viability dla Banku Zachodniego WBK S.A.
09.11.2015 27 Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku
05.11.2015 26 Daty przekazywania raportów okresowych
Październik 2015    
23.10.2015 25 Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych – informacja poufna
Wrzesień 2015    
16.09.2015 24 Informacja o transakcji osoby zobowiązanej
11.09.2015 23 Informacja o transakcji osoby zobowiązanej
Sierpień 2015    
17.08.2015 22 Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.
Lipiec 2015    
16.07.2015 21 Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki Bank Zachodni WBK S.A.
14.07.2015 20 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.
Czerwiec 2015    
24.06.2015 19 Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.
16.06.2015 18 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150
Maj 2015    
26.05.2015 17 Informacja o transakcji osoby zobowiązanej
25.05.2015 16 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
21.05.2015 15 Agencja Ratingowa Moody’s podwyższa rating dla Banku Zachodniego WBK S.A.
Kwiecień 2015    
23.04.2015 14 Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
23.04.2015 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
23.04.2015 12 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
23.04.2015 11 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.
08.04.2015 10 Zmiana deklaracji wypłaty dywidendy oraz zmiana projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r.
01.04.2015 9 Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego podziału zysku Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014
Marzec 2015    
31.03.2015 8 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza
26.03.2015 7 Informacja o transakcji osoby zobowiązanej
24.03.2015 6 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej - korekta
24.03.2015 6 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej
23.03.2015 5 Deklaracja wypłaty dywidendy
18.03.2015 4 Podjęcie uchwały o ustanowieniu Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.
Luty 2015    
27.02.2015 3 Zamknięcie transakcji zbycia przez Bank pakietu 17% akcji BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na rzecz AVIVA International Insurance Limited – informacja poufna
5.02.2015 2 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Styczeń 2015    
15.01.2015 1 Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000168.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka