Raporty 2011

Data Nr Tytuł
Grudzień 2011    
28.12.2011 27 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 r.
22.12.2011 26 Rating Banku Zachodniego WBK S.A. zmieniony w wyniku zmian w ratingu Banco Santander
21.12.2011 25 Zawarcie umowy przez Bank Zachodni WBK S.A. – informacja poufna
Listopad 2011    
25.11.2011 24 Zawarcie umowy przez Bank Zachodni WBK S.A. – informacja poufna
18.11.2011 23 Daty przekazywania raportów okresowych
Sierpień 2011    
24.08.2011 22 Powołanie dwóch członków Zarządu BZ WBK S.A.
Lipiec 2011    
28.07.2011 21 Planowane powołanie nowego członka Zarządu BZ WBK S.A.
Czerwiec 2011    
16.06.2011 20 Fitch potwierdził rating dla Banku Zachodniego WBK na poziomie ‘A+, perspektywa stabilna.
03.06.2011 19 Rezygnacja Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
Maj 2011    
30.05.2011 18 Dywidenda od spółek Grupy Aviva
18.05.2011 17 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
12.05.2011 16 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
Kwiecień 2011    
20.04.2011 15 ZWZA BZ WBK S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
20.04.2011 14 Korekta raportu bieżącego z dnia 20 kwietnia 2011 r. – powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
20.04.2011 14 Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
20.04.2011 13 ZWZA BZ WBK S.A. - podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
20.04.2011 12 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A.
18.04.2011 11 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – zmiany
07.04.2011 10 Zmiana terminów publikacji raportów kwartalnych za I i III kwartał 2011 r.
07.04.2011 9 Zawiadomienie o zbyciu akcji przez AIB European Investments Limited
06.04.2011 8 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – zmiany
05.04.2011 7 Zmiana ratingu nadanego przez Agencję Ratingową Fitch
01.04.2011 6 Banco Santander S.A. – zawiadomienie
Marzec 2011    
25.03.2011 5 Korekta raportu bieżącego z dnia 24 marca 2011 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie projektów uchwał
24.03.2011 5 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
10.03.2011 4 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku
2.03.2011 3 Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
Luty 2011    
21.02.2011 2 Opinia Deutsche Bank AG, London Branch, na temat ceny akcji BZ WBK w wezwaniu
21.02.2011 1 Stanowisko Zarządu BZ WBK dotyczące ogłoszonego w dniu 7 lutego 2011 r. wezwania na sprzedaż akcji BZ WBK
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka