Raporty 2010

Data Nr Tytuł
Grudzień
16.12.2010 21 Rezygnacja członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
15.12.2010 20 Daty przekazywania raportów okresowych
07.12.2010 19 Rezygnacja członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
Wrzesień
22.09.2010 18 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
15.09.2010 17 Fitch umieszcza ratingi dla Banku Zachodniego WBK S.A. na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (Rating Watch Positive – RWP)
Lipiec
23.07.2010 16 Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A.
Czerwiec
9.06.2010 15 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych
8.06.2010 14 Dywidenda od spółek Grupy Aviva.
Maj
12.05.2010 13 Fitch podwyższył perspektywę ratingu dla Banku Zachodniego WBK do Stabilnej, potwierdził wszystkie ratingi.
Kwiecień
26.04.2010 12 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r. (SAB QSr 1 2010)
21.04.2010 11 ZWZA BZ WBK S.A- wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
21.04.2010 10 Powołanie osób nadzorujących
21.04.2010 9 Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o wypłacie dywidendy.
21.04.2010 8 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A.
19.04.2010 7 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zmiany.
01.04.2010 6 Planowana przez AIB sprzedaż udziałów w Banku Zachodnim WBK nie ma natychmiastowego wpływu na rating.
Marzec
30.03.2010 5 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - zmiany.
25.03.2010 4 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia
17.03.2010 3 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
2.03.2010 2 Propozycja dywidendy za rok 2009
Styczeń
28.01.2010 1 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2009 r.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka