Plan Podziału Santander Securities S.A.

08-07-2019  
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Podziału Santander Securities S.A. PDF
12-06-2019  
Plan Podziału Santander Securities S.A. PDF
Sprawozdanie Zarządu Santander Securities S.A. uzasadniające podział PDF
Sprawozdanie Zarządu Santander Bank Polska S.A. uzasadniające podział PDF
Sprawozdanie Zarządu Santander Finanse sp. z o.o. uzasadniające podział PDF
Sprawozdania finansowe Santander Securities S.A. za:  
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Securities S.A. za:  
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
Sprawozdania zarządu z działalności Santander Securities S.A. za:  
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
Sprawozdania finansowe Santander Bank Polska S.A. za:  
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Bank Polska S.A. za:  
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
Sprawozdania zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. za:  
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
Sprawozdania finansowe Santander Finanse sp. z o.o. za:  
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
Raporty biegłych rewidentów z badań sprawozdań finansowych Santander Finanse sp. z o.o. za:  
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
Sprawozdania zarządu z działalności Santander Finanse sp. z o.o. za:  
2018 PDF
2017 PDF
2016 PDF
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka