Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A.

11-04-2018  
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu podziału Deutsche Bank Polska S.A. PDF
23-02-2018  
Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A. PDF
Załącznik nr 1 do Planu Podziału PDF
Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. uzasadniające podział Deutsche Bank Polska S.A PDF
Sprawozdanie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. uzasadniające podział PDF
Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki Deutsche Bank Polska S.A. za:
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF
Sprawozdania finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za:
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
Sprawozdania zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. za:
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka