Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A.

  14-12-2017
Raport bieżący 28/2017 - Rozpoczęcie negocjacji zmierzających do nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. link
Raport bieżący 29/2017 - Podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. link
Raport bieżący 30/2017 - Prezentacja Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A. link
Prezentacja do pobrania PDF (400KB)
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka