Investor Day

4-02-2013
Prezentacja Prezentacja
Webcast

Cześć 1, 93 minuty

webcast p1

Cześć 2, 102 minuty

webcast p2
Zapis MP3 do pobrania, spakowane ZIP Mp3/ZIP 45MB
Webcast 02.2013 część 1

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast 02.2013 część 2

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka