Archiwum

Rok kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
2009 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009
2008 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008
2007 Q1 2007 Q2 2007 Q3 2007 Q4 2007
2006 Q1 2006 Q2 2006 Q3 2006 Q4 2006
2005 - - - Q4 2005
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka