Prezentacje wyników 2020

  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 28-04-2020 29-07-2020 - -
Prezentacja Q1 2020 H1 2020 - -
Webcast - - - -
Rekord MP3 Mp3 13 MB Mp3 18 MB - -
Webcast Q1X
Webcast H1X
Webcast Q3X
Webcast Q4X
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka