Prezentacje wyników 2019

  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 30-04-2019 23-07-2019 30-10-2019 29-01-2020
Prezentacja Q1 2019 H1 2019 Q3 2019 Q4 2019
Q4 2019 v2
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 webcast q4
Rekord MP3 Mp3 13 MB Mp3 13 MB Mp3 14 MB Mp3 19 MB
Webcast Q1X
Webcast H1X
Webcast Q3X
Webcast Q4X
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka