Prezentacje wyników 2019

  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 30-04-2019 23-07-2019 30-10-2019 -
Prezentacja Q1 2019 H1 2019 Q3 2019 -
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 -
Rekord MP3 Mp3 13 MB Mp3 13 MB Mp3 14 MB -
Webcast Q1X
Webcast H1X
Webcast Q3X
Webcast Q4X
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka