Prezentacje wyników 2018

  kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 24-04-2018 25-07-2018 31-10-2018 30-01-2019
Prezentacja Q1 2018 H1 2018 Q3 2018 Q4 2018
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast q3 webcast q4
Rekord MP3 Mp3 17MB Mp3 14MB Mp3 14MB Mp3 14MB
Webcast Q1X
Webcast H1X
Webcast Q3X
Webcast Q4X
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka