Prezentacje wyników 2010

kwartał Q1 kwartał Q2/H1 kwartał Q3 kwartał Q4
Data publikacji 30-04-2010 28-07-2010 09-11-2010 03-03-2011
Prezentacja Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010
Webcast webcast q1 webcast h1 webcast g3 webcast q4
Webcast Q1

Webcast H1

Webcast Q3

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Webcast Q4

Do otworzenia filmu wymagana jest nowsza wersja Adobe Flash Player.

Download

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka