Spółka

Strategia

Rada Nadzorcza

Zarząd

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Akcjonariat

Santander

Ład korporacyjny

Adekwatność kapitałowa

Dyscyplina rynkowa

Statut i akty korporacyjne

Kodeks Etyki Biznesu

Historia

Odpowiedzialność społeczna

Informacje finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rating

Sprawozdania finansowe

2012

2011

2010

Archiwum

Kwartalne

Półroczne

Roczne

Prezentacje

2012

2011

2010

Archiwum

Raporty bieżące

2012

2011

2010

Archiwum

Akcje

Analitycy sell side

Prospekt emisyjny akcji

Dywidenda

Kapitał zakładowy

Kalendarium

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka