Analitycy sell side

Broker Analityk

Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Andrzej Powierza

Deutsche Bank Securities S.A.

Marcin Jabłczyński

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Iza Rokicka

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.

Kamil Stolarski

IDMSA Dom Maklerski

Michał Sobolewski

ING Securities S.A.

Piotr Palenik

Ipopema Securities S.A.

Tomasz Bursa

KBC Securities

Marta Czajkowska

Millennium Dom Maklerski S.A.

Marcin Materna

Raiffeisen Centrobank AG

Jovan Sikimić

UniCredit Corporate & Investment Banking

Paweł Kozub

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka