Prezentacja wyników finansowych Santander Bank Polska S.A. za III kwartał 2019 r.

2019-10-30

Sprawozdania finansowe dostępne jest na poniższej stronie.

sprawozdanie finansowe »

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2019-09-23

więcej »

 

Plan Podziału Santander Securities S.A.

2019-06-12

więcej »

 

Nowa kadencja Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

2018-05-16

więcej »

 

Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A.

2018-02-23

więcej »

 

Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A.

2017-12-14

więcej »

 

Memorandum Informacyjne 2017

2017-05-17

więcej »

 

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

2015-01-07

więcej »

 

Uzupełnienie Planu Podziału DM BZ WBK S.A. (opinia biegłego)

2014-08-14

więcej »

 

Plan podziału DM BZ WBK S.A.

2014-07-24

więcej »

 

Przejęcie 60% Santander Consumer Banku S.A.

2014-04-10

 

Raport bieżący nr 9/2014 »
Prezentacja »

 

Bank Zachodni WBK - AVIVA Zrewidowany model bancassurance

2013-12-20

 

Raport bieżący nr 45/2013 »
Prezentacja »

 

Memorandum Ofertowe

2013-03-18

Wybrane części

więcej »

 

Investor Day 2013

2013-02-04

Prezentacja: poniedziałek, 4 luty 2013, godzina 8:30- 12.00

prezentacja »

 

Zgoda na połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.

2012-12-03

Uzyskanie wymaganej prawem decyzji administracyjnej w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.

więcej »

 

Plan połączenia BZ WBK i KB

2012-05-11

W dniu dzisiejszym, tj. 11 maja 2012 r., Zarząd BZ WBK i Zarząd Kredyt Banku uzgodniły i podpisały plan połączenia BZ WBK i Kredyt Banku sporządzony zgodnie z art. 499 §1 oraz §2 ksh („Plan Połączenia”).

więcej »

 

Zawarcie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju

2012-03-29

Bank Zachodni WBK S.A w dniu 29 marca 2012 r. zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę inwestycyjną dotyczącą zainwestowania przez EBOR 332 milionów PLN w BZ WBK w celu wsparcia planowanego połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem.

więcej »

 

Santander i KBC podpisują porozumienie dotyczące połączenia Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku w Polsce ...

2012-02-28.

Posiadając sieć prawie 900 oddziałów oraz 3,5 miliona klientów detalicznych, połączony bank będzie trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów i zysku.
Po proponowanej fuzji, Santander będzie posiadał ok. 76,5% akcji połączonego banku, a KBC ok. 16,4%. W rękach akcjonariuszy mniejszościowych pozostanie ok. 7,1% akcji.

więcej »

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka