Prezentacja wyników finansowych Santander Bank Polska S.A. za I półrocze 2020 r.

2020-07-29

Sprawozdania finansowe dostępne jest na poniższej stronie.

sprawozdanie finansowe »

 

Dokument Informacyjny 2020

2020-06-22

Dokument Informacyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii O Santander Bank Polska S.A.

więcej »

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2020-06-22

więcej »

 

Plan Podziału Santander Securities S.A.

2019-06-12

więcej »

 

Plan Podziału Deutsche Bank Polska S.A.

2018-02-23

więcej »

 

Nabycie Wydzielonej Działalności Deutsche Bank Polska oraz DB Securities S.A.

2017-12-14

więcej »

 

Memorandum Informacyjne 2017

2017-05-17

więcej »

 

Raporty bieżące

O spółce

Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK S.A.) to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych polskich banków, lider rynku w zakresie usług elektronicznych i poziomu zabezpieczeń.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka